1.      Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez sklep www.swiatgarnkow.pl, którego właścicielem są Rafał Bogacki i Adrian Goj z siedzibą w Tychach przy Al. Marszałka Piłsudskiego 8, 43-100 Tychy Numer NIP: 6462933611, REGON: 243518823, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej  przez Urząd Gminy w Tychach, prowadzącą sprzedaż artkułów elektrycznych i kuchennych za pośrednictwem Internetu, poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.swiatgarnkow.pl
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość,  pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) przez Internet w sklepie www.swiatgarnkow.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad i postanowień.
 5. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym na stronie www.swiatgarkow.pl Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do rzetelnego i terminowego wykonania usługi sprzedaży, zgodnie z najlepszą posiadana wiedzą i obowiązującymi w tym zakresie, przepisami prawa.

2. Dane Klienta

 1. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, a także podanie nr telefonu i adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt Sprzedającego z Klientem.
 2. Sprzedający zastrzega możliwość braku realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
 

3. Polityka ochrony prywatności

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i rozliczenia transakcji).
 2.  Sprzedający działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, oraz ich poprawek, a także wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania przez Sprzedającego.  W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: swiatgarnkow@o2.pl.
 3. Dane Klienta są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

4. Ceny

 1. Wszystkie ceny podane na stronie www.swiatgarnkow.pl są podawane z złotych polskich ( PLN) i są cenami brutto.
 2. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5. Zakupy

 1. Zamówienie składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.swiatgarnkow.pl.
 2. Dodanie produktu do koszyka, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
 3. Umowę uważa się za zawartą, gdy Sprzedający niezwłocznie potwierdzi za pomocą e-maila otrzymane zamówienie Klienta, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 4. Zapłata za towar uiszczana jest na podany rachunek bankowy Sprzedającego lub poprzez płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal. Obowiązują dwa rodzaje płatności za zamówione towary:
          1) przedpłata -  płatność przelewem po akceptacji zamówienia przez Sprzedającego a przed wysłaniem towaru do klienta. Płatność należy uregulować bezpośrednio na konto Sprzedającego w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, przez system PayU lub za pośrednictwem serwisu PayPal a w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia,
          2) za pobraniem - płatność uiszczana jest przy odbiorze towaru kurierowi.
Jeżeli wybrali Państwo formę zapłaty przelewem podajemy dane do przelewu na nasze konto:
 

mBank

Świat Garnków
Al.Marsz. Piłsudskiego 8
43-100 Tychy

 
Nr konta: 76 1140 2004 0000 3302 7572 9011

TYTUŁ PRZELEWU : zamówienie nr ....

 

6. Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski lub krajów Unii Europejskiej i następuje za pomocą Poczty Polskiej. 
 2. Termin realizacji złożonych zamówień wynosi 5 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Sprzedawcy. Do dni roboczych nie są wliczane święta i dni ustawowo wolne od pracy.
 3. W przypadku, gdy zamówiony produkt nie znajduje się w magazynie sklepu lub u dostawców sklepu, Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji w celu podjęcia ewentualnych rozmów, co do dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia). 
 4. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki za pobraniem, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności wcześniejszego wzywania Klienta do odebrania przesyłki. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów zwrotu przesyłki do Sprzedającego. 
 5. Koszty dostawy podane są w treści formularza zamówienia. Koszty dostawy mogą być różne w zależności od wielkości zamówienia lub wartości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. W związku z promocjami ustalanymi przez Sprzedającego, koszt przesyłki czasowo może ulec zmianie.

7.  Wymiana towaru/zwrot

 1. W przypadku, gdy zamówiony produkt nie spełnia oczekiwań Klienta, Sprzedający umożliwia wymianę zakupionego produktu. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony produkt na inny (ten sam produkt lub inny model). Aby wymienić towar zakupiony w www.swiatgarnkow.pl należy skontaktować się z nami mailowo bądź telefonicznie. W ten sposób odpowiedni produkt zostanie zarezerwowany. Następnym krokiem jest odesłanie na adres sklepu produktu na wymianę. Kontakt ze Sprzedającym oraz odesłanie produktu, powinno nastąpić do 30 dni od daty otrzymania przesyłki od Sprzedającego.
 2. Koszty związane z wymianą produktu ponosi Klient. Opłata za wysłanie towaru na wymianę wynosi 14zł i może być uiszczona przelewem na
  konto lub w kwocie pobrania. Również ewentualna dopłata za inny wybrany towar może być uiszczona w ten sposób.
 3. Do paczki ze zwracanym towarem należy dołączyć dowód zakupu. Jeśli klient chce zachować dowód zakupu na pozostałe niewymieniane produkty z tego samego paragonu, winien wykonać we własnym zakresie jego kserokopię. Kserokopia ta będzie uznana jako ważny dowód zakupu.
 4. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zamówionych produktów, odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu lub bez wcześniejszego ustalenia zasad, co do wymiany.
 5. Zwracany produkt winien znajdować się w stanie, w jakim Klient oddałby go po obejrzeniu w sklepie.
 6. Wszelkie towary gratisowe dodawane jako prezent do zamówień nie podlegają wymianie.
 7. Zamówienie na wymianę nie wiąże się z aktualnymi akcjami promocyjnymi i kodami rabatowymi.

8. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od dnia wydania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W celu odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest wysłać oświadczenie o swojej decyzji mailem na adres: swiatgarnkow@o2.pl Zwrot pieniędzy zostanie automatycznie przekazany na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania Sprzedającego o swojej decyzji.
Zwracany towar należy przesłać tylko i wyłącznie na adres:
Adrian Goj
Ul. Jodłowa 48
43-100 Tychy
 
 1. Koszt przesyłki w przypadku zwrotu towaru, na skutek odstąpienia od umowy, ponosi Klient.
 2. Produkt podlegający zwrotowi, powinien być zwrócony wraz z dowodem zakupu. Jeśli klient chce zachować dowód zakupu na pozostałe niezwracane produkty z tego samego paragonu, winien wykonać we własnym zakresie jego kserokopię. Kserokopia ta będzie uznana jako ważny dowód zakupu.
 3. Produkt powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

9. Reklamacje

 1. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu do stanu zgodnego z umową. Jeżeli Sprzedający nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. 
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamowanego produktu. 
 3. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedawca  rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Sprzedawcy i opisem reklamacji.

10. Prawo autorskie

 1. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest Sprzedający tj. Świat Garnków Rafał Bogacki i Adrian Goj. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.

11. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje na temat towaru w ofercie Sprzedającego są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Zdjęcia produktów umieszczone są na stronie sklepu w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego. 
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od momentu ich wskazania i udostępnienia Klientom na stronie sklepu, jak i poprzez pocztę elektroniczną wobec tych Klientów, którzy złożyli zamówienia przed wprowadzeniem planowanych zamian. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie sklepu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami. 
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają stosowne przepisy obowiązujące w stosunkach przedsiębiorca - konsument.